Map with best venues/locations in Netherlands, interactive maps, and satellite maps - theKaart.nl

Best venues in Netherlands at one place - theKaart

Friesland : Seasonal locations

Select a category and a city and/or a province to see the full list
NederlandsEnglishFranšaisDeutschCastellano
Select category
Select city
Select province

1 2 3 ..of 2 Next  >>   Results 1 - 25 of 51

1. Kabinet Hendrik Beekman

seasonal location

, Kerkpad 10,

Marrum (Ferwerderadiel)

2. Restaurant Neighbours

restaurant, seasonal location

, Strandweg 65,

Buren Fr (Ameland)

3. Marprinses

seasonal location

, Piet Miedemaweg 19,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

4. Camping de Kooi

camping ground, seasonal location

, Hee 9,

Terschelling Hee (Terschelling)

5. Delfin II

seasonal location

, Koaidyk 2BOOT,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

6. Zilvermeeuw

seasonal location

, Badweg 0ONG.,

Terschelling West (Terschelling)

7. Hotel Restaurant Oostermeer

hotel, restaurant, seasonal location

, E M Beimastrjitte 8,

Eastermar (Tytsjerksteradiel)

8. Rondvaartboot Aarenswoud II

seasonal location

, Wiidswei 1BOOT,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

9. Horeca Recr.park Bloemketerp

park, seasonal location

, Burg J Dijkstrawg 3,

Franeker (Franekeradeel)

10. Recreatiecentrum de Waldsang

seasonal location

, Foarwurker Wei 2,

Bakkeveen (Opsterland)

11. Camping Maran

camping ground, seasonal location

, Skutmakkerspole 8,

Terkaple (Skarsterlan)

12. Camping Tjeukemeer

camping ground, seasonal location

, Meerweg 34,

Oldeouwer (Skarsterlan)

13. Dagrecreatie De Hege Gerzen

seasonal location

, Liemerige Wei 4,

Oudemirdum (Gaasterlan-sleat)

14. De Wijde Blik

seasonal location

, 't Sou 29,

Warns (Nyefurd)

15. De Zeehoeve

seasonal location

, Westerzeedijk 45,

Harlingen

16. Paviljoen Nannewijd

seasonal location

, Badweg 32,

Oudehaske (Skarsterlan)

17. Sleattemar

seasonal location

, Tsjamkedykje 7,

Balk (Gaasterlan-sleat)

18. Captain's Nest

seasonal location

, Wjitteringswei 1C,

Jirnsum (Boarnsterhim)

19. De Holle Poarte

seasonal location

, De Holle Poarte 2,

Makkum Fr (Wunseradiel)

20. Delfin I

seasonal location

, Koaidyk 2BOOT,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

21. Delfin III

seasonal location

, Koaidyk 2BOOT,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

22. Fean Prinses

seasonal location

, Piet Miedemaweg 19,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

23. Klein Zwitserland

seasonal location

, Solcamastraat 30,

Sumar (Tytsjerksteradiel)

24. Onder de Linden

seasonal location

, Joerelaan 1,

Eastermar (Tytsjerksteradiel)

25. Wetterprinses

seasonal location

, Piet Miedemaweg 19,

Earnewald (Tytsjerksteradiel)

 Next  >>
Results 1 - 25 of 51
1 2 3 ..of 2 Next  >>   Results 1 - 25 of 51
Netherlands today Tips, Going out, Culture, Family, Exciting theGo.nl
Privacy Statement  |  About  |  Contact  |  © Copyright 2006-2019 theAgenda.nl / biosAgenda.nl / HyperLeap